Ihre Ansprechpartner/innen

Geschäftsführung

Paul Wolpert
Telefon: +49 3 45/6 78 98-0
wolpert@inlingua-halle.de

Sabine Kupper
Telefon: +49 3 45/6 78 98-0
sabine.kupper@inlingua-halle.de


Schulleitung

Peggy Arendt
Telefon: +49 3 45/6 78 98-46
peggy.arendt@inlingua-halle.de

Martin Garwels
Telefon: +49 3 45/6 78 98-57
martin.garwels@inlingua-halle.de


Firmen- und Privatkundenbetreuung

Susan Fretzer
Telefon: +49 3 45/6 78 98-49
susan.fretzer@inlingua-halle.de

Dolmetschen & Übersetzungen

Susanne Heine
Telefon: +49 3 45/6 78 98-47
susanne.heine@inlingua-halle.de


Agentur für Arbeit und Jobcenter

Teresa Häseler
Telefon: +49 3 45/6 78 98-41
teresa.haeseler@inlingua-halle.de

Deutschkurse BAMF

Bärbel Klopp
Telefon: +49 3 45/6 78 98-0
bärbel.klopp@inlingua-halle.de

Ulrike Patzschke
Telefon: +49 3 45/6 78 98-10
info@inlingua-halle.de

Termin vereinbaren


Prüfungen

Deutsch

Susanne Nilius
Telefon: +49 3 45/6 78 98-0
info@inlingua-halle.de

Termin vereinbaren

Englisch (telc, TOEIC, TOEFL ITP)

Susanne Heine
Telefon: +49 3 45/6 78 98-47
susanne.heine@inlingua-halle.de


Management freelancership & Bildungsberatung

Susanne Heine
Telefon: +49 3 45/6 78 98-47
susanne.heine@inlingua-halle.de


Pädagogische Leitung

Deutsch

Peggy Arendt
Telefon: +49 3 45/6 78 98-46
peggy.arendt@inlingua-halle.de

Englisch

Arlina Busch
Telefon: +49 3 45/6 78 98-50
arlina.busch@inlingua-halle.de